Σκοπός

Κύριος στόχος της διημερίδας είναι η ανάδειξη θεμάτων που μπορούν να υποστηρίξουν την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών στο Α.Π.Θ.