Πρόγραμμα

Κύριος στόχος της διημερίδας είναι ανάδειξη θεμάτων που υποστηρίζουν την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών στο ΑΠΘ .
Στην εκδήλωση συμμετέχει σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ σε ομιλίες, εισηγήσεις και Στρογγυλές Τράπεζες που αναδεικνύουν τα σημαντικότερα ζητήματα των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από το πρόγραμμα της διημερίδας.
 

Αφίσα Διημερίδας